Nasza misja

Zależy nam na wykreowaniu regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe w celu poprawy zdrowia i komfortu życia Mieszkańców.

Kontakt

ul. Heweliusza 7M
59-220 Legnica

E: biuro@klasterlegnica.pl

T: +48 601 784 333
T: +48 601 798 018
T: 76 854 05 05

Rodzaje OZE

Rodzaje OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) określają sposoby i rodzaje generowania energii elektrycznej oraz cieplnej przy wykorzystaniu różnych technologii w zależności od zapotrzebowania i lokalizacji.

LEGNICKI KLASTER ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 19.07.2018 w Legnicy zostało podpisane porozumienie dotyczące założenia Klastra Energii Odnawialnej na terenie Miasta Legnica. Porozumienie podpisali: Miasto Legnica – jako Partner Publiczny oraz firmy Perpetum EnergiaMAF Energy, Photovoltaic Solar Polska – jako Partnerzy Prywatni.

Aktualności

Cele klastra

Pojęcie Klastra Energii zostało zdefiniowane w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne lokalnych konsumentów i producentów energii.

Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Klaster Energii stanowi inicjatywę dążącą do budowy lokalnego rynku energii, opartego na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych celem maksymalnego (uzasadnionego technicznie, ekonomicznie i społecznie) uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.