I Konferencja Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii

I Konferencja Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii

KLASTER ENERGII – SKUTECZNYM ŹRÓDŁEM SYNERGII I ROZWOJU REGIONU

Organizowana przez: Prezydenta Miasta Legnica, Koordynatora Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii  oraz Grupę Perpetum Energia

w dniu 4 października 2018r., w Hotelu Milenium od godz. 10.00 do godz. 16.00.

Konferencja jest skierowana do: przedstawicieli  lokalnych samorządów, przedsiębiorców, uczelni, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych korzyściami wynikającymi

z rozwoju lokalnych inicjatyw klastrowych.

W ramach konferencji zaplanowano sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastra energii, tj.: ochrona środowiska, zrównoważona energetyka, zdrowe społeczeństwo, edukacja ekologiczna,  inteligentne budownictwo, Smart-City oraz elektromobilność.

W ramach konferencji będzie możliwa wymiana doświadczeń mająca na celu realizację zadań związanych z rozwojem regionu w oparciu o działania klastra energii.

W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie  dyskusja w zakresie kierunków
i możliwości rozwoju Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

Zaprezentowane  zostaną kierunki działania i  korzyści  w zakresie rozwoju regionu, akceleracji przedsiębiorstw oraz budowania współpracy pomiędzy uczestnikami klastra.

Zapraszamy i zachęcamy  przedstawicieli rynków lokalnych, będących liderami w kreowaniu nowych inicjatyw, do nawiązywania relacji  i współpracy pomiędzy poszczególnymi klastrami energii.

Zapraszamy uczelnie, przedsiębiorców lokalnych, firmy produkcyjne i usługowe oraz przedsiębiorstwa  zaangażowane w tworzenie i rozwój Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas konferencji  dostępne będą deklaracje przystąpienia do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

Agenda konferencji: pobierz