Zwiększanie udziału OZE w lokalnym bilansie energetycznym

Zwiększenie udziału źródeł OZE w krajowym miksie energetycznym ma znaczenie jako cel, jedynie na poziomie krajowym i wiąże się z koniecznością wdrażania mechanizmów powodujących realizację zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE, czy traktatów międzynarodowych jak również z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikację źródeł energii, czy zmniejszanie zagrożeń związanych z niską emisją. W niektórych przypadkach cele krajowe mogą się przenikać z celami regionalnym (jak np. właśnie w przypadku przeciwdziałania niskiej emisji).