Projektowanie i realizacja inwestycji związanych z optymalizacją zapotrzebowania na energię w istniejących obiektach

Głęboka Termomodernizacja to zespół działań o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym i inwestycyjnym nakierowanych na efektywną ekonomicznie redukcję zapotrzebowania budynku na energię. Podstawą GT w budynkach użyteczności publicznej jest wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z Normą PN EN ISO 50001. Od strony inwestycyjnej przez GT rozumiemy kompleks przedsięwzięć technicznych obejmujących wszystkie elementy budynku mające wpływ na jego zapotrzebowanie na energię, a więc:

  • podniesienie oporu cieplnego zewnętrznych przegród budowlanych do poziomu wynikającego z analizy efektywności ekonomicznej, czyli takiego, dla którego wskaźnik NPV≥0;
  • wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (rekuperacją);
  • modernizację systemu ogrzewania polegającą na dopasowaniu źródeł ciepła i systemu jego dystrybucji do obniżonego zapotrzebowania na Energię Użytkową, wraz z optymalizacją wykorzystania OZE;
  • modernizacji systemu przygotowania CWU;
  • modernizacji oświetlenia wbudowanego;
  • wprowadzeniu systemu zarządzania energią w budynku BMS.

Koszt wykonania poszczególnych przedsięwzięć technicznych praktycznie nie zależy od aktualnego standardu energetycznego budynku, podobnie jak standard energetyczny budynku po GT, który zawiera się w przedziale EK=20÷40 kWh/m2/rok. Nieoczywistą konsekwencją GT jest elektryfikacja zapotrzebowania na energię i wysoka opłacalność stosowania ogniw PV. Jest to konsekwencją potrzeby chłodzenia termomodernizowanych budynków latem. Niezależność nakładów od standardu energetycznego budynku i zbliżony docelowy standard energetyczny powodują, że opłacalność GT zależy wyłącznie od standardu energetycznego budynku przed termomodernizacją. Dlatego kluczowe znaczenie ma stworzenie baz standardu energetycznego budynków np. w ramach obowiązkowej sprawozdawczości GUS.

Koszty GT budynków mieszkalnych są do 50% niższe niż użyteczności publicznej. Wynika to ze znacznie większego zapotrzebowania tych ostatnich na strumień powietrza wentylacyjnego.

Warunki powodzenia głębokiej termomodernizacji (nie tylko bardzo dobre działania techniczne, ale także podniesienie poziomu świadomości i wdrożenie zarządzania energią).

Warunkiem powodzenia GT w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych jest wprowadzenie systemów zarządzania energią przed przystąpieniem do termomodernizacji. Pozwala to na ograniczenie w pierwszym rzędzie marnotrawstwa energii wynikającego z braku systemu zarządzania i ma wpływ na kluczowy element powodzenia GT jakim jest świadomość użytkowników budynku oraz relacji pomiędzy ich zachowaniami a zużyciem energii.

Zmiany świadomości energetycznej użytkowników domów jednorodzinnych wymagają znacznie większych nakładów na edukację ekologiczną i energetyczną. Doświadczenia krajów o znacznie wyższej efektywności energetycznej pokazują wielką rolę w tym względzie promocji dobrych praktyk i przykładu budynków publicznych, a także oddziaływania poprzez system oświatowy.

Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu głębokiej termomodernizacji. Nasz potencjał umożliwia nam realizację wielu inwestycji w tym samym czasie. Dostarczamy zoptymalizowane rozwiązania techniczne produktowe oraz usługowe dla obiektów przemysłowych, produkcyjnych, administracyjno-biurowych, indywidualnych, począwszy od audytu energetycznego, poprzez optymalizację efektywności energetycznej, dobór technologii, wybór materiałów, po realizację i odbiór.